Etsi

Oleellista on selvittää haluttava tulevaisuus ja keinot sen saavuttamiseen

Voimavarasuuntautuneisuuden tavoitteena on asiakkaan omien resurssien ja mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen tavoitteen toteuttamisessa

Terapia on asiakaslähtöistä eli  tavoitteet ovat asiakkaan itsensä asettamat.

Painopiste on tavoitteissa ja niiden saavuttamisessa. Menneisyys on arvokas lähde, jota voidaan tarkastella ensisijaisesti tulevan voimavarana

Erityisesti tutkitaan niitä hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa ns. poikkeuksia

Ratkaisukeskeinen työote ei sulje pois muita terapiamuotoja, vaan kongnitiivisen terapian harjoituksia ja narratiivisen terapian tarinallisia malleja voidaan hyvin käyttää rinnalla

Kogniviisen käyttäytymisterapian mallin mukaisesti oman ajattelumallin ja toiminnan sekä tunteiden  tarkastelu on keskeistä muutostyössä. 

lähteet: Helsingin psykoterapiainstituutti (http://psykoterapiakoulutus.fi/)