Etsi

Koulutukseltani olen erityistason psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen) sekä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Muu koulutus:

 • traumakoulutuksia 2015-2018
 • sensomotorisen psykoterapian opintoja 2018
 • hengityskoulu 2018   
 • psykofyysisen psykoterapian opintoja 2016
 • MBB (Mind-Body Bridging) 2016
 • mindfulness-koulutus 2015
 • hyväksymis- ja omistautumisterapiakoulutuksia 2015-2016
 • kognitiivisen käyttätymisterapian opintoja 2012-2015
 • depressio, paniikkihäiriö, kaksoisdignostiikan hoidon lyhytkoulutuksia
 • yhteisöhoidon koulutus (2-vuotinen)
 • motivoiva johtaminen- erikoistumisopinnot (AMK) 2008
 • IMBA/MELBA työkyvynarvijoitsija koulutus 2010-2011
 • aggression hoidollinen hallinta 2004
 • Kuvallisuus osana hoitoa- ja kuntoutusta 2005
 • toiminnalliset menetelmät ryhmätyössä 2009
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä lyhytkoulutuksia
 • psykoedukaatiokoulutus 2000


Terapiatyötä teen yksityisvastaanotollani sekä psyykkisen hyvinvointikeskus Kompissa. Työotteessani on keskeistä asiakkaan omien voimavarojen ja kykyjen löytyminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Elämän hankalat tilanteet voidaan nähdä haasteina, joihin on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja. Menneisyyden traumaattisten tapahtumien läpityöstäminen edesauttaa omien vahvuuksien näkyväksi tulemista. Asiakkaan kohtaaminen on avointa, arvostavaa ja vastavuoroista.

Lisäksi käytän psykoterapiassa kognitiivisen käyttäytymisterapian työmuotoja. Oman ajattelumallin ja toiminnan sekä tunteiden tarkastelu ja oivaltaminen on keskeistä muutostyössä. Tietoisen läsnäolon harjoitteet ja hengitysharjoitukset ovat myös osa työskentelytapaani.

Viime vuosina kehon ja mielen yhteyden tunnistamiseksi olen lisännyt kehosuuntautuneisuutta, koska menneisyyden traumat ilmenevä nykyhetkessä juuri kehoreaktioina. Traumaattisista tapahtumista minulla on myös perehtyneisyyttä surun käsittelyyn.

Pitkän työurani aikana olen toiminut pääosin mielenterveystyön parissa niin yksityisellä sektorilla kuin julkisessa terveydenhoidossa kohderyhmänä sekä nuoret aikuiset että työikäiset. Työnkuvani on ollut esimiestyön ohessa asiakkaiden kanssa yksilötyöskentelyä sekä erilaisten ryhmien ohjausta. Viimeiset vuodet olen työskennellyt työllisyyspalveluiden piirissä esimiestehtävissä  mielenterveystyön pitkää kokemusta hyödyntäen.